เกี่ยวกับเรา

         บริษัท จำกัด ของเราได้ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2004 ซึ่งในระยะแรกที่เราเริ่มดำเนินกิจการนั้น เราให้บริการตรวจนับสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว ต่อมาทางบริษัทของเราได้มีการพัฒนาบริการมากมายหลายบริการ  เช่น บริการตรวจนับสินค้าทั่วไป / ตรวจนับคลังสินค้า / ตรวจนับทรัพย์สิน / ออกแบบและวางระบบ Store Inventory / รับเขียนโปรแกรม Inventory . 

         บริษัทของเรามีประสบการณ์ในการให้บริการตรวจนับสินค้ามาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ฉะนั้นลูกค้าทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับบริการจากผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริง

        

Visitors: 50,395